Nieuwsbrief Netwerk Platteland maart 2022

Beste netwerkpartner,

In de maarteditie van de nieuwsbrief willen we je graag attenderen op de webinarreeks over het Agrarisch Kennis en Innovatiesysteem (AKIS). De eerste online bijeenkomst over ‘Context en intentie van AKIS’ is geweest. Een terugkoppeling lees je in deze nieuwsbrief. Aanmelden voor de volgende twee webinars ‘Kennis in ontwikkeling, onderdelen van het AKIS’ op 24 maart en ‘AKIS vanuit de boer gezien’ op 7 april kan nog via het aanmeldformulier. Je bent van harte uitgenodigd!

Verder lees je een interview met Henk Reinen, sinds november 2021 directeur van het Regiebureau POP. Hij kijkt ernaar uit je snel te ontmoeten! Ook in deze nieuwsbrief berichten over hoe POP3-projecten gebruik kunnen maken van fondsen voor startups om een innovatief idee verder te ontwikkelen, de rol van LEADER in het nieuwe GLB en nieuwe openstellingen voor POP3+.

Tot slot een oproep van de Europese Commissie: Wil je deelnemen aan de community van het Europees Plattelandspact (EU Rural Pact)? Het pact heeft als doel overheden en belanghebbenden te mobiliseren om in te spelen op de behoeften en ambities van bewoners op het platteland. Via de community kunnen leden gedachten en ideeën uitwisselen over de ontwikkeling en de uitvoering van het pact. 

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Eerste AKIS-webinar: nog veel vragen te beantwoorden

De term AKIS (Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem) komt de komende jaren regelmatig voorbij. Op dit moment is het voor velen nog onduidelijk wat AKIS is en wat je ermee kunt. Daarom hebben de zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Wageningen University & Research (WUR), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Regiebureau POP het initiatief genomen voor de Webinarreeks over AKIS.

Eerste AKIS-webinar: nog veel vragen te beantwoorden

Akis

Openstellingen POP3+ en EHF voorjaar 2022

Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Openstellingen POP3+ en EHF voorjaar 2022

tulp in hand

Relatie tussen fondsen voor startups en POP3

Op de website van RVO is de zogenaamde Seed Capital regeling te vinden. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve startups op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Eén van de Seed Capital fondsen in de landbouw is het Future Food Fund (FFF). Jaap Strengers is hier Investment Director. Hij vertelt over de werkwijze van het fonds en de relatie met het POP-programma.

Relatie tussen fondsen voor startups en POP3

aardbeienplukrobot
Beeld: ©Copyright AVL Motion

“Ik hoop je snel te ontmoeten”

Na een carrière bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maakte Henk Reinen in november 2021 de overstap naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij ging aan de slag als directeur van het Regiebureau POP. Hoe zijn de eerste maanden hem bevallen? Maak kennis met Henk Reinen.

“Ik hoop je snel te ontmoeten”

Henk Reinen in koeienstal
Beeld: ©Regiebureau POP

Word lid van de community van het Europees Plattelandspact

De Europese Commissie (EC) heeft het Europees Plattelandspact (EU Rural Pact) gelanceerd. De EC nodigt je uit om op persoonlijke titel of als organisatie de doelen van het Plattelandspact te steunen. Dat doe je door een online formulier in te vullen en zo lid te worden van de community van het Plattelandspact. 

Word lid van de community van het Europees Plattelandspact

Drostendiep

LEADER in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Plattelandsontwikkeling door, voor en van burgers zelf, dat is kort gezegd waar LEADER voor staat. LEADER maakt onderdeel uit van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). In de komende programmaperiode van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komt LEADER terug en krijgt een nieuw imago.

LEADER in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

LEADER