Nieuwsbrief Netwerk Platteland mei 2023

Beste netwerkpartner,

In de mei-editie van de nieuwsbrief nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan de eerste Werkplaats van het Netwerk Platteland: Hoe benut je GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak? De Werkplaats wordt in samenwerking met het Nieuwe Netwerk georganiseerd. De Werkplaats vindt plaats bij Gooiland Events, Luitgardeweg 12 in Hilversum. Aanmelden voor de Werkplaats kan hier.

Verder lees je over Ingrid Jansen, directeur van Stichting Stimuland, zij zal de rol van kwartiermaker voor de Werkplaats Netwerk Platteland op zich nemen. Daarnaast lees je over het eerste digitale themanummer 'Gebiedsgerichte aanpak' van de nieuwe programmaperiode.

Ook wijzen wij je op het indienen van de Gecombineerde opgave. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland roept agrarische ondernemers op om tijdig te beginnen met het indienen.

Verder lees je over de Focus Groups die door de Europese Support Facility EIP-AGRI regelmatig worden gestart.

Tot slot, infomeren wij je over de samenwerking tussen Groen Kennisnet en Regieorganisatie GLB. Groen Kennisnet beschikt over een uitgebreide digitale infrastructuur voor kennisdeling.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regieorganisatie GLB

Experts gezocht voor de voorbereiding van Focus Groups

Door de Europese Support Facility EIP-AGRI (EIP-Agri SF) worden regelmatig Focus Groups gestart. Focus Groups zijn tijdelijke groepen van 20 deskundigen uit de Europese lidstaten, die kennis en ervaring delen gericht op een specifiek onderwerp. Elke groep onderzoekt praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw.

Experts gezocht voor de voorbereiding van Focus Groups

groep mensen aan het vergaderen

Uitnodiging Werkplaats Netwerk Platteland

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de eerste Werkplaats van het Netwerk Platteland: Hoe benut je GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak? De Werkplaats wordt in samenwerking met het Nieuwe Netwerk georganiseerd.

Uitnodiging Werkplaats Netwerk Platteland

Appingedam

Samenwerking met Groen Kennisnet

Vanuit het NSP is de ambitie om verschillende partijen, die zich bezighouden met kennis en innovatie, beter met elkaar te verbinden (versterken van het Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem; AKIS). Groen Kennisnet (GKN) beschikt over een uitgebreide digitale infrastructuur voor kennisdeling. De samenwerking tussen GKN en Regieorganisatie GLB draagt hieraan bij.

Samenwerking met Groen Kennisnet

logo Groen Kennisnet

Ingrid Jansen kwartiermaker Werkplaats Netwerk Platteland

De Werkplaats Netwerk Platteland is de spil in allerlei activiteiten die door de Regieorganisatie GLB, voor het Netwerk Platteland georganiseerd zullen worden. Deze fysieke bijeenkomsten worden twee keer per jaar georganiseerd. Ingrid Jansen, directeur van Stichting Stimuland, zal de rol van kwartiermaker voor de Werkplaats op zich nemen.

Ingrid Jansen kwartiermaker Werkplaats Netwerk Platteland

Ingrid Jansen in veld