Nieuwsbrief Netwerk Platteland oktober 2023

Beste netwerkpartner,

In deze editie van de nieuwsbrief nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de tweede Werkplaats van het Netwerk Platteland: 'Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling op het platteland'. De Regieorganisatie GLB, Stichting Stimuland, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN) organiseren deze Werkplaats. Deze vindt plaats op donderdag 30 november in de Buitenplaats Kameryck, in Kamerik. Meld je aan voor de Werkplaats via onze website.

Bij de Regieorganisatie GLB zijn wij op zoek naar een financieel adviseur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Word jij onze nieuwe collega? Bekijk hier de volledige omschrijving van de vacature. Solliciteren kan tot en met 21 november 2023.

Verder lees je in het interview met Bart Soldaat over welke kansen de Werkplaats hem en andere stakeholders biedt en lees in het interview met Ben van Essen over zijn connectie met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en zijn visie op plattelandsontwikkeling. In het interview met Paul Daniëls geeft ook hij zijn visie op sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland; het thema van de Werkplaats waar Bart Soldaat, Ben van Essen en Paul Daniëls aanwezig zijn.

Tot slot, lees je over het werkbezoek met een aantal collega’s van de Regieorganisatie GLB in Werkhoven en in de rubriek ‘Even voorstellen’ stellen twee van onze nieuwe medewerkers zich voor.

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

Werkbezoek melkveehouderij in het Utrechtse Werkhoven

Om een goed beeld te hebben van wat er speelt in de agrarische sector, zijn een aantal collega’s van de Regieorganisatie GLB op werkbezoek geweest op het bedrijf van Aleid Blitterswijk in Werkhoven. Aleid werkt op zijn bedrijf aan de omslag naar een duurzame melkveehouderij met vers gras en hooi, in plaats van kuilgras en veel krachtvoer.

 

Werkbezoek melkveehouderij in het Utrechtse Werkhoven

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Regieorganisatie GLB is een nieuwe programmadirectie van het Rijk en de provincies en stuurt onder de paraplu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP) aan. Sinds de start op 1 januari 2023, is de organisatie flink gegroeid. Met deze rubriek stellen wij onze nieuwe medewerkers voor.

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Groen vlak met tekst even voorstellen, onze nieuwe collega's

“Op de Werkplaats kun je buiten je eigen bubbel praten over de toekomst van de landbouw en het platteland”

Bart Soldaat is coördinator van het LEADER-programma Hollandse Plassen in de provincie Zuid-Holland. LEADER is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Op 30 november gaat Bart naar de Werkplaats met als thema Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. Bart vertelt welke kansen deze Werkplaats hem en andere stakeholders biedt.

“Op de Werkplaats kun je buiten je eigen bubbel praten over de toekomst van de landbouw en het platteland”

"Netwerk Platteland kan een pact worden waarin alle relevante partners hun krachten bundelen"

Ben van Essen gaat op 30 november naar de Werkplaats Netwerk Platteland. Ben is op allerlei manieren verbonden met het (Europees) platteland en met bewonersinitiatieven. Zo is hij adviseur Europa van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK). De LVKK en haar provinciale verenigingen ondersteunen 4.000 bewonerscollectieven in het landelijk gebied. Ben vertelt over zijn connectie met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en zijn visie op plattelandsontwikkeling.

"Netwerk Platteland kan een pact worden waarin alle relevante partners hun krachten bundelen"

“Op het gebied van plattelandsontwikkeling zie ik nog vele kansen”

Paul Daniëls is projectmanager en algemeen secretaris bij de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab). Zijn loopbaan kent een rode draad van functies bij dienstverlenende bedrijven aan boeren en tuinders in Nederland. In die hoedanigheid spreekt en ontmoet hij velen van hen. Paul geeft zijn visie op sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland; het thema van de Werkplaats waar hij 30 november naar toe gaat.

“Op het gebied van plattelandsontwikkeling zie ik nog vele kansen”