Nieuwsbrief Netwerk Platteland september 2023

Beste netwerkpartner,

In de september-editie van de nieuwsbrief lees je over de tweede Werkplaats Netwerk Platteland die op 30 november 2023 wordt georganiseerd. Deze vindt plaats in de Buitenplaats Kameryck in Kamerik, met als thema ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. De Regieorganisatie GLB, Stichting Stimuland, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN) organiseren deze Werkplaats. Bekijk de actuele informatie over de Werkplaats van 30 november op onze website

Ook lees je over de Kerngroep Werkplaats die zich bezig houdt met de totstandkoming van deze Werkplaats. Zo helpt zij de Regieorganisatie GLB om relevante deelnetwerken in kaart te brengen en strategieën te ontwikkelen. Kernteamleden André Hoogendijk en Marijke Dijkshoorn-Dekker stellen zich voor in deze nieuwsbrief.

Verder lees je over de tweede Nationale Netwerkbijeenkomst van het EU CAP Network die op 20 en 21 september plaatsvond in Leszno, Polen.

Ook lees je meer over de nieuwe medewerkers van de Regieorganisatie GLB in de rubriek ‘Even voorstellen’.

Tot slot, lees je in het interview met Karin Overbeek-van Zeijst over het project ‘Ondernemende Helden’. Het project heeft als doel om jongeren in de Achterhoek te helpen bij hun eerste stappen richting een eigen bedrijf. In het interview met landschapscoördinator Walter Jaaltink lees je meer over het project 'Lekker Landschap'. In de Kromme Rijnstreek is dankzij dit project het investeren in biodiversiteit een lokaal verdienmodel.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

Tweede Nationale Netwerkbijeenkomst EU CAP Network

Op 20 en 21 september vond de tweede ‘National Networks Meeting’ van het EU CAP Network plaats in Leszno, Polen. Vertegenwoordigers van 24 netwerken van de Europese lidstaten kwamen bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen en te bespreken wat er nodig is om nationale netwerken te ondersteunen.

Tweede Nationale Netwerkbijeenkomst EU CAP Network

groep mensen voor stal

“Jongeren via ondernemerschap behouden voor regio”

Karin Overbeek-van Zeijst ontwikkelde het project ‘Ondernemende Helden’, met als doel om jongeren in de Achterhoek te helpen bij hun eerste stappen richting een eigen bedrijf. Mede dankzij een LEADER-bijdrage kon Overbeek een online academie opzetten. Vijftig jongeren schreven zich vervolgens bij de Kamer van Koophandel in.

“Jongeren via ondernemerschap behouden voor regio”

Mannelijke en vrouwelijke getekende superheld

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Regieorganisatie GLB is een nieuwe programmadirectie van het Rijk en de provincies en stuurt onder de paraplu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP) aan. Sinds de start op 1 januari 2023, is de organisatie flink gegroeid. Met deze rubriek stellen wij onze nieuwe medewerkers voor.

Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Groen vlak met tekst even voorstellen, onze nieuwe collega's

“Werkplaatsen kunnen bijdragen aan een leefbaar platteland.”

Marijke Dijkshoorn-Dekker is senior onderzoeker/projectleider bij Wageningen Economic Research. In haar werk draagt zij bij aan de transitievraagstukken op het gebied van de landbouw, duurzame voedselsystemen en natuurinclusieve samenleving. Zij ondersteunt hierbij diverse stakeholders, die verbonden zijn aan de stad of het platteland, bij het maken van integrale afwegingen en het bieden van handelingsperspectief. Marijke vertelt wat zij, als lid van het kernteam Werkplaats, wil bijdragen.

“Werkplaatsen kunnen bijdragen aan een leefbaar platteland.”

Foto Marijke Dijkshoorn

“De landbouw kan veel oplossingen bieden.”

André Hoogendijk is directeur van BO Akkerbouw, de ketenorganisatie voor de Nederlandse akkerbouw. Vanuit die rol is André onder meer voorzitter van CIV Groen, de samenwerking van het bedrijfsleven, de groene MBO-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. André vertelt over zijn bijdrage aan het kernteam Werkplaats.

“De landbouw kan veel oplossingen bieden.”

Foto André Hoogendijk

Landschap is onmisbaar voor leefbare omgeving

Hoe breng je oude landschapselementen terug in een gebied en maak je investeringen én onderhoud tegelijkertijd aantrekkelijk voor grondeigenaren? In de Kromme Rijnstreek is dankzij het project 'Lekker Landschap' het investeren in biodiversiteit een lokaal verdienmodel. Eetbare kruiden spelen daarbij de cruciale rol.

Landschap is onmisbaar voor leefbare omgeving

potjes kruiden