Nieuwsbrief Netwerk Platteland december 2023

Beste netwerkpartner,

In deze december-editie van de nieuwsbrief lees je een terugblik op de tweede Werkplaats die op 30 november 2023 plaatsvond in de Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Wil je de presentaties en impressies van deze Werkplaats terugkijken? Kijk dan op onze website.

In het interview met Theo Vogelzang geeft hij een reflectie op zijn bezoek aan de Werkplaats. Ook lees je interviews met Ben van Essen over de mooie initiatieven van plattelandbewoners en met Melissa Geerse over het project ‘Zeeuwse Kringloop’.

Tot slot lees je een aantal nieuwsberichten. Zo is er nieuws over de goedkeuring van de eerste aanpassing van het NSP, het project 'modernAKIS' en over de provincies die 31 gebieden hebben geselecteerd voor Brede Plattelandsontwikkeling (LEADER).   

Voor nu rest ons niets anders dan je fijne kerstdagen en een mooi nieuwjaar toe te wensen, waarin we als Regieorganisatie GLB graag weer met je samenwerken.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

Verslag Werkplaats Netwerk Platteland 30 november 2023

Op 30 november vond de tweede Werkplaats Netwerk Platteland plaats in Kamerik. Het centrale thema van deze bijeenkomst was 'Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland'.

Verslag Werkplaats Netwerk Platteland 30 november 2023

“Vergroening van de landbouw heeft positieve effecten op de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkelingen van het platteland.”

Op 30 november vond in Kamerik de Werkplaats Netwerk Platteland plaats. De dag bestond onder andere uit een aantal werkbanken, een marktplein en een netwerkborrel. Theo Vogelzang was als kernteamlid Werkplaats betrokken bij de organisatie. Theo vertelt hoe hij deze tweede Werkplaats heeft ervaren.

“Vergroening van de landbouw heeft positieve effecten op de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkelingen van het platteland.”

Theo Vogelzang

“De politiek moet meer inzien wat plattelandsbewoners allemaal vrijwillig oppakken, als voorzieningen wegvallen.”

Het thema van de Werkplaats Netwerk Platteland 'Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkelingen op het platteland' is Ben van Essen op het lijf geschreven. Hij is betrokken bij verschillende initiatieven om het platteland leefbaar te houden, van Limburg tot Europa. Ben vertelt welke mooie initiatieven plattelandsbewoners al ontplooid hebben. Maar hij plaatst ook een kritische noot bij de geringe politieke aandacht die deze initiatieven krijgen.

“De politiek moet meer inzien wat plattelandsbewoners allemaal vrijwillig oppakken, als voorzieningen wegvallen.”

Zeeuws project versterkt relatie tussen burger, boer en visser: ‘Meer begrip en respect voor elkaar’

Via 58 gastlessen hebben tien boeren onder 1.200 middelbare scholieren het respect voor de landbouw en visserij in Zeeland vergroot. Kookworkshops en etentjes bij boeren leiden tot meer begrip over voedselproductie. “Mensen die niets weten over landbouw reageren heel positief op ons verhaal”, zegt Melissa Geerse, projectleider van Zeeuwse Kringloop.

Zeeuws project versterkt relatie tussen burger, boer en visser: ‘Meer begrip en respect voor elkaar’

Europese Commissie keurt eerste aanpassing Nederlandse Nationaal Strategisch Plan voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed

Nederland heeft op 8 juli 2023 bij de Europese Commissie een wijzigingsverzoek ingediend voor het Nederlandse NSP-GLB. Na vragen van de Europese Commissie is het verzoek op 8 november 2023 opnieuw ingediend. Bij besluit van 8 december 2023 heeft de Europese Commissie het wijzigingsverzoek goedgekeurd.

Europese Commissie keurt eerste aanpassing Nederlandse Nationaal Strategisch Plan voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed