Nieuwsbrief 8

Hieronder staan links naar nieuwsberichten over de nieuwe website, POP3+,  gebiedsgerichte aanpak voor kennis en innovatie in de Veenkoloniën, verduurzaming van de melkveehouderij in Drenthe en het themanummer over agrarisch waterbeheer.