Nieuwsbrief Netwerk Platteland maart 2024

Beste netwerkpartner,

Kom je 30 mei naar de derde Werkplaats Netwerk Platteland? Je kunt een seintje krijgen wanneer de aanmelding opent. Laat dan even je e-mailadres achter via het interesseformulier.

In deze nieuwsbrief lees je over de terugblik van Janita van der Veen op haar traineeship bij de Regieorganisatie GLB. Ook interviewen we Hank Bartelink over zijn visie op groenblauwe diensten. En je kunt de eerste stap zetten om gekroond te worden tot ARIA-winnaar 2024!

Dit en meer lees je in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

“Het is van belang om nut en noodzaak van groenblauwe diensten voor het voetlicht te brengen.”

Marije Klever is voorzitter van BoerenNatuur, de landelijke koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven in Nederland. Hun collectieven en hun circa 11.000 ANLb-deelnemers zijn dagelijks bezig met het uitvoeren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), oftewel: groenblauwe diensten.

“Het is van belang om nut en noodzaak van groenblauwe diensten voor het voetlicht te brengen.”

Oproep aan landbouwers en landbouworganisaties: Doe mee aan een enquête over vereenvoudiging

Hoeveel tijd zijn landbouwers kwijt aan administratieve taken? Hoe bereiden ze een aanvraag binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor? Hoe zien ze de complexiteit van de verschillende procedures? De Europese Commissie heeft in maart een raadpleging geopend. Reageren kan nog tot en met 8 april.

Oproep aan landbouwers en landbouworganisaties: Doe mee aan een enquête over vereenvoudiging

Agenda: Werkbank Innovatie EIP - 5 april

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid (LNV), de provincies, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Regieorganisatie GLB nodigen u van harte uit voor deze ‘Werkbank Innovatie EIP’ op 5 april.

Werkbank Innovatie EIP

Doe mee met de Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024

Zet de eerste stap om op de shortlist te komen of gekroond te worden tot ARIA-winnaar 2024. Maak deel uit van ARIA door je nu aan te melden!

Het thema van deze tweede editie van de Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA), georganiseerd door het European CAP Network, is 'Empowerment van jonge mensen'.

Doe mee met de Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024

Save the date: Werkplaats 'Groenblauwe diensten als verdienmodel voor landbouw en natuur'!

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit stelt ons voor ecologische en economische uitdagingen. Maar tegelijkertijd kan dit ook kansen bieden voor natuur en landbouw. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is daarom het thema: ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’.

Werkplaats Netwerk Platteland

EIP Innovatie groepen gezocht voor internationale kennisdeling

Het Europese CAP Netwerk heeft het initiatief genomen om EIP Innovatie (operationele) groepen, over de landsgrenzen, bijeen te brengen. Het gaat om EIP-projecten in twee categorieën: innovatieve oplossingen voor klimaatadaptatie in het veld om de veerkracht van het bedrijf te vergroten en het gebruik van land- en bosbouwreststromen als aanvullende activiteit van het verdienvermogen.

EIP Innovatie groepen gezocht voor internationale kennisdeling

EIP Gebiedsgerichte fieldlabs van start met de ontwerpfase

Afgelopen zomer werden partijen uitgenodigd een plan van aanpak te maken om een ‘gebiedsgerichte’ fieldlab te ontwerpen. Inmiddels is bekend welke partijen hiermee aan de slag gaan. Op woensdag 28 februari kwamen zij voor het eerst bijeen.

EIP Gebiedsgerichte fieldlabs van start met de ontwerpfase

Trotse Marieke Lameris deelt ervaringen tijdens Werkbank Innovatie

Marieke Lameris is, als mede-eigenaar van Lekker Lupine, ervaringsdeskundige. Lekker Lupine organiseert de teelt en afzet van Nederlandse biologische en natuurinclusieve lupinebonen. Marieke presenteert op 5 april haar projectplan ‘Lupine van Nederlandse bodem klaar voor de markt’. Marieke geeft alvast een inkijkje.

Trotse Marieke Lameris deelt ervaringen tijdens Werkbank Innovatie

Andre Jurrius en Marieke Lameris in Lupineveld
Beeld: ©Lekker Lupine

“Ik hoop dat alle actoren op het gebied van landbouw, natuur, landschap en biodiversiteit op deze Werkplaats samenkomen.”

Op 30 mei vindt de derde Werkplaats Netwerk Platteland plaats. Het thema is dit keer ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’. LandschappenNL is medeorganisator van deze Werkplaats. LandschappenNL is als samenwerkingsverband van provinciale landschapsorganisaties pleitbezorger van het Nederlandse landschap. Hank Bartelink is directeur van LandschappenNL. Hank vertelt waarom het thema van deze Werkplaats de nodige aandacht verdient.

“Ik hoop dat alle actoren op het gebied van landbouw, natuur, landschap en biodiversiteit op deze Werkplaats samenkomen.”

Beeld: ©LandschappenNL

Rijkstrainee Janita blikt terug op een leerzame periode bij Regieorganisatie GLB

Janita van der Veen was van september 2023 tot maart 2024 werkzaam als Rijkstrainee bij de Regieorganisatie GLB. Doordat elke werkplek voor een Rijkstrainee een half jaar duurt, wordt er gekeken naar een zo concreet mogelijke opdracht of takenpakket. Volgens Janita is dat op deze eerste werkplek goed gelukt; Janita blikt terug op een fijne en leerzame periode.

Rijkstrainee Janita blikt terug op een leerzame periode bij Regieorganisatie GLB